Liczba odwiedzin strony: 30183 Osób na stronie: 3
 

Zofia Abramowicz
Kancelaria radcy prawnego

 
 
Zofia Abramowicz
Kancelaria radcy prawnego
 
Bulońska 18 lok. 30
80-288 Gdańsk
Profesja:   radca prawny

Użytkownik nie udostępnił danych.

Dziennik Ustaw 2009 Nr 115 poz. 967 - Zm.: ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych
USTAWA z dnia 25 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z dnia 21 lipca 2009 r.) Art. 1.  W ustawie z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266, z późn. zm. 1) ) wprowadza się następujące zmiany:   1)   w art. 4 pkt 13 otrzymuje brzmienie: "13)  opłacie rocznej - rozumie się przez to opłatę roczną z tytułu użytkowania na cele nierolnicze lub nieleśne...
Monitor Polski 2008 Nr 15 poz. 163 - Zm.: zarządzenie w sprawie zasad dokonywania opisów i wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnej
ZARZĄDZENIE Nr 12 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 13 lutego 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad dokonywania opisów i wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnej (M.P. z dnia 19 lutego 2008 r.) Na podstawie art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 170, poz. 1218, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje: §   1.  W zarządzeniu nr 81 Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2007 r. w...